Страница за тестирање на бугарски јазик

Страница за тестирање на бугарски јазик

Test page in English

Test page in English

Test1

Test 2

Test 3

QKO

Тестова страница на Български

Тестова страница на Български

Prefix

Info Box

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Test

Тест на БГ

Shop

Checkout

My account

Login

Test

Въпроси * понятия ⋆

Какво е CRT технологията? Какво е Aperture Grille?
Какво е Shadow Mask? Какво е FST?
Какво е TrueFlat? Какво обозначава видимия размер на екрана?
Какво е Dot-Pitch? Какво е резолюция?
Какво е честота на опресняване? Kакво е Flicker?
Какво представлява ефектът на Моаре? Какво означава синхронизация по зелено (Sync on Green)?
Какво е Distortion? Какво е активна матрица (LCD)?
Какво е ТN Film? Размер на изображението и размер на екрана – разлика?
Какви са предимствата от ергономичните характеристики? Какво е DVI?
Резолюции и брой на пикселите при LCD мониторите? Какво е OPQ функцията и М2-HighBrightness тръбата?
Каква е разликата между DVI-I, DVI-D, и D-Sub? Разликата между Vision Master и Vision Master Pro сериите?
Двете тънки хоризонтални линии при плоските монитори? Съществува ли проблем 2000 при iiyama мониторите?
Съвместими ли са iiyama мониторите с MAC платформата? Какво е OSD?
Как да определим оптималната резолюция?

Какво е CRT технологията?

Електронно-лъчевата тръба (CRT) е най-важният фактор засягащ и ограничаващ производителността на конвенционалните монитори.
При нагряване катодите произвеждат електрони, които минават през електронната пушка в тесния край на тръбата. Монохромните монитори имат една такава пушка, докато цветните използват три (за син, зелен и червен цвят).
Пушката / пушките фокусират отрицателно заредените електрони в лъч, който попада в предната част на тръбата с помощта на аноди с положителен заряд разположени в близост до нея.
Вътрешната повърхност на предната част на тръбата е покрита с ивици фосфорно покритие, които светят при допир с лъча / лъчите, създавайки изображение на външния екран.
Съществуват два основни типа CRT технология: shadowmask и aperture grille (засенчаваща маска и дупчеста решетка).

Какво е Aperture Grille?

Серии от вертикални метални пластини разположени зад екрана, чиято роля е да насочват точно електронните лъчи върху фосфорното покритие.
Апертурната решетка се държи опъната от два хоризонтални проводника, разположени приблизително на 1/3 разстояние от горния и долния край на екрана и видими с просто око.
Апертурната решетка изпълнява същата функция, която имам засенчващата маска при FST CRT технологията.

Какво е Shadow Mask?

Перфориран метален лист позициониран зад екрана, който служи като филтър насочващ електронните лъчи върху съответните фосфорни точки. Това е най-разпространеният метод, който обикновено се асоциира с FST технологията.

Какво е FST?

Първоначално shadowmask CRT тръбите имаха доста заоблена повърхност. Днес по-голямата част от тези тръби са от тип Flat Square Tube за да осигурят по-добър фокус и по-малко изкривяване на изображението, редуцирайки негативните ефекти които се получават при отразяване на светлината от повърхността на екрана.

Какво е TrueFlat?

TrueFlat е търговското наименование на плоскоекранните монитори на iiyama. Shadow Mask FST е термин в индустрията от 1997г., който обозначава минимално изкривяване (но все още изкривяване) на тръбата на монитора. FST не е толкова плоска колкото True Flat тръбата. В момента и двата подхода си имат приложение. Плоските монитори от всички производители имат предимства и недостатъци. От една страна те имат много по-малко отблясъци отколкото FST моделите и изображенията им са по- плоски и реалистични. Обаче, повечето напълно плоски модели използват двуслойна стъклена повърхност, която намалява яркостта (а понякога и контраста) и може да предизвика отклонения в ъглите на изображението. С напредъка на технологиите тези проблеми стават все по-незабележими с всяка следваща версия на продуктите. FST мониторите имат леко изъкнали тръби, но за сметка на това е възможно да осигурят значително по-добра яркост (понякога и контраст), а и цените им са достъпни за повече потребители.

Какво обозначава видимия размер на екрана?

Размерът на CRT мониторите традиционно се измерва с дължината на диагонала на кинескопа. Действителното видимпо поле обаче е с около 1 инч по-малко, защото тръбата е по-голяма от действителния размер на корпуса на монитора. Това е различно при всеки производител. Това правило не важи за LCD панелите и при тях числото за размера на диагонала обикновено отразява действителния такъв.

Какво е Dot-Pitch?

При Shadow Mask тръбите фосфорът от вътрешната част на екрана се подрежда в групи от по три точки (триади) за зеления, червения и синия цвят. В този случай терминът dot pitch обозначава разстоянието между съседните фосфорни групи. При Aperture Grille тръбите dot pitch (или AG pitch) е разстоянието между две фосфорни ленти с еднакъв цвят.

Какво е резолюция?

Екраннта резолюция се измерва в пиксели (елементите които изграждат изображението). Един пиксел е най-малката единица, която може да се манипулира от компютъра. Резолюцията винаги се посочва в броя на хоризонталните и вертикални пиксели. Например, резолюция от 1600х1200 пиксела има 1200 реда с по 1600 пиксела на всеки от тях.

Какво е честота на опресняване?

Честотата на опресняване показва скоростта, с която екранното изображение се “прерисува” на екрана. Скорост от 75 Hz например, означава че картината се изчертава 75 пъти в секунда. Всички честоти над 75 Hz определят мониторът като VESA съвместим. VESA стандартите осигуряват система за измерване, която позволява на производителите да използват логото “flicker-free”. Честотата на опресняване при по-високите резолюции намалява, тъй като броят на пикселите, които трябва да се изобразяват се увеличава. Затова клиентът трябва да проверява скоростите на опресняване при различни резолюции. Това е ключов фактор при избора на монитор, защото трептенето (flicker) е една от основните причини причиняващи главоболие или умора на очите при работа с компютър.

Kакво е Flicker?

При мониторите изпображението се изчертава на екрана много пъти в секунда и при този процес е възможно да се появи трептене (flicker). Трептенето може да предизвика умора на очите или главоболие и по тази причина VESA (Video Extended Standards Association) публикува препоръка, според която всеки монитор трябва да осигурява честота на опресняване от поне 75 Hz при всяка резолюция за да може да попадне във flicker-free категорията. Честотата на опресняване се измерва в херци (Hz) и посочва броят пъти на опресняване на изображението в секунда.

Какво представлява ефектът на Моаре?

Ефектът на Моаре се появява под формата на интерферентни шарки когато електронните лъчи не са коректно подравнени минавайки през апертурната решетка или засенчващата маска. В тези случаи лъчът не преминава през фосфора и се ограничава светенето на пикселите. В процеса на сканирането лъчът след това отново се подравнява коректно, но крайният резултат е че яркостта последователно се увеличава и намалява и потребителя вижда вълнообразна шарка на дисплея. Ефектът на Моаре се среща по-често при монитори, които използват по-съвършени техники за фокусиране. При тях лъчът е по-тесен и вероятността да бъде насочен некоректно е по-голяма, докато при по-широките лъчи има по-голям шанс поне част от тях да достигнат до фосфора вместо да се спрат в решетката пред него.

Какво означава синхронизация по зелено (Sync on Green)?

Преди години всеки монитор се нуждаеше от пет отделни кабела за да получава сигнала изпратен от компютъра. Синхронизацията по зеленото стана индустриален стандарт когато синхронизационните сигнали, от които се нуждае монитора бяха “вградени” в зеления видеосигнал. Това бе направено с цел да се намали броя на необходимите кабели. BNC мониторните кабели имат 5 конектора (за червено, зелено, синьо, хоризонтална и вертикална сихронизация).

Какво е Distortion?

Адресируемата екранна област може да бъде засегната от множество геометрични деформации в резултат на магнитните полета както е показано на изображенията. Фактори като магнитното поле на земята, лоша настройка на монитора, или промяна на резолюцията или честотата на опресняване могат да предизвикат промени в геометрията. В общия случай геометрията и изкривяването се коригират автоматично или ръчно през OSD менютата или потребителските контроли.

Какво е активна матрица (LCD)?

Активната матрица е LCD технология за плоски панели, която използва електронен превключвател (Thin Film Transistor – TFT) за да управлява индивидуално всеки пиксел – подобрявайки преминаването на светлината и повишавайки качеството на изображението. TFT поддържа напрежението във всеки пиксел за да го запази във включен режим по време на опресняването на картината. Това позволява да се използват материали като бързите течни кристали, което означава по-кратки времена за реакция и елиминация на размазването. Клетките при активната матрица са по-големи от тези в пасивната, а това означава че през тях минава по-голямо количество светлина. Последното увеличава ъгъла на видимост и позволява по-високи контрастни съотношения.

Какво е ТN Film?

TN Film (Тwisted Nematic) е LCD технология свързана с TFT, която увеличава ъглите на видимост и подобрява екранното изображение. При нея течните кристали се третират с филм с висок индекс на пречупване. Филмът позволява ъгълът, под който светлината минава през клетката, да се увеличава при изхода от нея, като по този начин ъгълът на видимост и яркостта се повишават.

Размер на изображението и размер на екрана – разлика?

Много потребители гледайки плосък LCD панел остават с усещането че изображенията са по-големи от колкото тези на CRT монитор със същия диагонал. Истината е, че те изглеждат по-големи защото наистина са по-големи. CRT мониторите се измерват по размера на кинескопа – 17″, 19, или 21″. Но видимият размер на изображението е по-малък от размера на кинескопа, защото част от него остава скрит зад корпуса на монитора. Ето защо при CRT монитора освен размера на кинескопа се посочва и размера на видимата област. Например, един 17″ CRT монитор обикновено е с видима област между 15″ и 15.4″. LCD панелите от своя страна се измерват само по видимата област, защото един 15″ плосък панел има видима област със съия размер.

Какви са предимствата от ергономичните характеристики?

Изключително тънки, 14″ и 15″ LCD панели на iiyama са с възможно най-ниско тегло, което ги прави лесни за преместване, завъртане и поддръжка. В действителност има случаи, при които клиентите ги предпочитат като заместител на прожекторите при презентации в малки зали! Повечето панели са дебели около 8.3″, което е в пъти по-малко от средното число при 17″ монитори, което се движи в порядъка на 16.5″ – 17″. Това не само спестява работно пространство на бюрото Ви, но позволява някои панели да се закачат за стени или да се поставят на стойка, така че да се местят под всякакъв ъгъл. Технологията на течните кристали при LCD панелите им позволява да излъчват много слаби магнитни и радиационни полета – значително по-слаби от CRT мониторите. Освен това, всички iiyama LCD панели са ТСО сертифицирани и се произвеждат и тестват според изискванията на спецификациите на TCO 99 – най-строгите европейски нормативи за ергономичност, излъчване, пестене на електроенергия и елкологични параметри.
LCD панелите на iiyama консумират средно около 1/3 от енергията необходима за средностатистическите CRT монитори. За компании, които използват стотици монитори дневно тази ниска консумация може да спести големи парични средства.

Какво е DVI?

DVI е съкращение от Digital Visual Interface:

Резолюции и брой на пикселите при LCD мониторите?

РезолюцияХориз. пикселиВерт. пикселиОбщо пикселиMEMO
VGAVideo Graphics Array640480
SVGASuper Video Graphics Array800600
XGAextended Graphics Array10247680.8 mega15″ LCD
SXGASuper extended Graphics Array128010241.3 mega17″,18″ LCD
Aspect 5:4
UXGAUltra extended Graphics Array160012001.9 mega
QXGAQuad XGA204815363.1 mega
QSXGAQuad SXGA256020487.6 mega
QUXGAQuad UXGA320024007.7 mega
QUXGA-WWide-QUXGA384024009.2 mega
MDAMonochrome Display Adapter720350
CGAColor Graphics Adapter6402002 colors
3202004 colors
EGAEnhanced Graphics Adapter640350

Какво е OPQ функцията и М2-HighBrightness тръбата?

OPQ (Optimum Picture Quality) функцията осигурява подобрени честотни характеристики за оптимална острота на изображението и повишена яркост от новата M2-CRT HighBrightness тръба за подобрено качество при гледане на филми, видеоклипове или изображения.

Каква е разликата между DVI-I, DVI-D, и D-Sub?

DVI-D: 24-пинов конектор. Приема само дигитално видео.

DVI-I: 29-пинов конектор. Приема цифров и аналогов видеосигнал. Когато искате да използвате цифровия вход, ще Ви трябва DVI-D към DVI-D кабел. Когато искате да използвате аналоговия вход, ще Ви трябва DVI-D към D-sub кабел. (Не могат да се използват едновременно двата метода)

D-Sub min 15pin: 15-пинов конектор, само за аналогов видеосигнал.

Разликата между Vision Master и Vision Master Pro сериите?

Двете тънки хоризонтални линии при плоските монитори?
Наричат се tension wires и се използват при всички Aperture Grille монитори, включително при True Flat, без значение кой е производителя. Ролята им е да придържат апертурната решетка и да обират вибрациите. Обикновено се виждат с човешко око при светъл (бял) фон и не влияят на никое приложение.

Съществува ли проблем 2000 при iiyama мониторите?

iiyama мониторите не използват никакви компоненти зависими от датата и времето. По тази причина те са Y2K съвместими, работят коректно и не се нуждаят от ъпгрейд. Това важи за всички предишни и настоящи монитори на компанията.

Съвместими ли са iiyama мониторите с MAC платформата?

Да. Ако Вашият Мас използва PCI видеокарта, мониторът се свързва директно с нея. Ако видеокартата е вградена на дънната платка, ще се нуждаете от допълнителен адаптер за нея.

Какво е OSD?

По-новите монитори се продават с OSD (On-Screen Display) менюта, които позволяват настройка на параметрите им през екранен контролен панел. OSD менютата на iiyama са по-интуитивни и разбираеми за потребителя, позволявайки лесна настройка на всички критични параметри на устойството.

Как да определим оптималната резолюция?

Изборът на оптимална резолюция зависи от няколко фактора: размерът на екрана, типът продуктивност, от която се нуждаете, и собствения Ви комфорт. Колкото по-висока е резолюцията, толкова по-малки ще са елементите от потребителския интерфейс (икони, шрифтове, рамки, прозорци и т.н.). Екран с по-висока резолюция пропорционално намалява всички елементи, но пък за сметка на това позволява да виждате повече от тях едновременно. Най-значимото удобство е по-голямата видима част от документите и оттам – по рядката необходимост от превъртане. Но също така, малкият размер на елементите, съчетан с по-ниските честоти на опресняване при по-високите резолюции могат да доведат до дискомфорт за потребителя.

iiyama ● историята накратко


iiyama Electric Co. Ltd. e японска компания базирана в Нагано.
Започнала дейността си като семеен бизнес през 1973г., iiyama постепенно израства, за да се превърне в една от най-успешните международни корпорации.

iiyama година след година:
1973 – iiyama Electric Co. Ltd. е открита в Нагано с първоначален капитал в размер на ¥ 10 млн. Първоначално компанията произвежда компоненти за телевизионната индустрия.
1978 – Започва производството на монохромни монитори с марката iiyama.
1986 – iiyama става първият производител, който предлага на пазара плоскоекранни 15-инчови монитори (под търговскаото наименование “Idek”), които са съвместими с изискванията на стандартите за ергономичност MPR и MPR-II.
1986 – iiyama става първият производител, който предлага на пазара плоскоекранни 21-инчови цветни монитори отговарящи на стандартите за електромагнитно излъчване определени от стандарта MPR.
1990 – iiyama става първият производител, който предлага на пазара плоскоекранни 17-инчови цветни монитори отговарящи на стандартите за електромагнитно излъчване определени от стандарта MPR. Създава се iiyama North America във Филаделфия, САЩ.
1991 – Създава се iiyama Electric B.V. в Амстердам, Холандия. Фирмата изпълнява функциите на централен европейски търговски офис.
1993 – Основани са iiyama Electric GmbH във Фелдкирхен, близо до Мюнхен, и iiyama UK Ltd. в Стивънейдж, в близост до Лондон.
1994 – Основани са iiyama North America Inc. в Коста Меса, Калифорния, iiyama Electric Sarl. в Париж, и iiyama Europe Ltd. близо до Лондон.
1999 – iiyama става първият производител демонстрирал цялостна продуктова гама от 17″, 19″ и 22″ Diamondtron® NF (“naturaly flat”) CRT монитори с перфектно плоска повърхност на тръбата. LCD фамилията е допълнена с три LCD модела с размер на екрана 15″, 15.4″ и 18.1″.
iiyama Electric GmbH се преобразува в iiyama Deutschland GmbH.
2000 – LCD фамилията се обогатява със 17″ и 17.4″ модели.
2001 – iiyama първа в света показва Highbrightness® монитор със значително повишена яркост. Към продуктовата гама е добавен компактен LCD прожектор. iiyama инвестира в нов дизайн и започва да продава нова линия от тънки LCD дисплеи в сребристо-синьо и черно, както и атрактивни CRT монитори с нови корпуси.

iiyama – цифри и факти

От основаването на компанията през 1973г. броят на служителите нa iiyama постоянно се увеличава. Днес корпорацията разполага с около 1800 служители в цял свят – по 500 в Япония и итай, 30 в САЩ, 10 в Тайван и 250 в Европа. Германският офис във Фелдкирхен има 60 служители.
През фискалната 2001г. iiyama увеличава годишните си продажби до 108 млн. евро – това е годишно увеличение от 2.4% въпреки неблагоприятният пазарен климат по това време. За същия период общият брой продадени монитори и LCD панели се повишава с 11% до 261000. Особен растеж регистрират продажбите на 19″ монитори.
В момента iiyama се нарежда на 3-то място в Германия с пазарен дял от 5.9%, и е шеста сред марковите производители (източник: GfK, юли 2001г). Според даните на GfK този пазарен дял се разделя както следва:
8-мо място в сегмента на 17″ CRT монитори (3.7%);
1-во място в сегмента на 19″ CRT монитори (12%);
1-во място в сегмента на 21″ CRT монитори (16.4%).
iiyama също така е 9-та в LCD сегмента с пазарен дял от 3.6%.

iiyama – философия

iiyama съблюдава принципа “value for money” комбинирайки висококачествени продукти на конкурентни цени, и надежден екип от специалисти стремящи се да осигурят на клиента първокласни услуги и поддръжка.
Структурата на система за продажби на компанията е проектирана да гарантира възможно най-близък контакт с пазара, позволявайки на iiyama да идентифицира точно това, което клиентите искат и от което имат нужда. Работата по техническите и функцинални разработки отразява същия стремеж към близък контакт с клиента.
“Value for money” – това е водещият принцип във всичко, което правим. Високи технологии на разумни цени – това накратко е философията на компанията ни.
Потребителите виждат нашия стремеж към новите технологии чрез ярките цветове и острите като бръснач изображения, в брилянтния дизайн и ергономичните характеристики на нашите монитори и LCD панели. Ние използваме най-добрите електронно-лъчеви тръби от най-големите производители – в интерес на нашите клиенти.
Многобройните награди и успешните тестове в компютърната преса, съчетани с фактите от нашите продажби потвърждават че сме на прав път.

iiyama – CRT монитори

Вашият комфорт е основен приоритет за нас. Ето защо iiyama мониторите не само предоставят кристално чисти изображения и брилянтни цветове, но и оптималните ергономични характеристики. Всеки iiyama модел – от 17″ до 22-инчовите дисплеи, е едно произведение на изкуството. Технологиите shadow mask, aperture grille mask, и naturally flat гарантират на потребителя дълги периоди от непрекъсната работа с мониторите без умора и напрежение на очите – ден след ден и година след година. iiyama Highbrightness® мониторите в частност са идеални за мултимедийни приложения като компютърните игри и DVD филмите: тяхната повишена яркост Ви осигурява изображение ярко като това на телевизионния екран. Какъвто и тип монитор да изберете, каквито и да са Вашите конкретни изисквания – можете да сте сигурни, че iiyama има точно това, което търсите.

iiyama – LCD панели

Когато си купувате висококачествен LCD панел от iiyama, Вие получавате екран осигуряващ уникални ергономични показатели, невероятно качество на изображението, и брилянтни цветове – всичко това придружено от нетрадиционен и модерен дизайн. От ценово-ориентираните 15″ модели д внушителните 22″ версии, LCD панелите на iiyama са идеално решение навсякъде, където работното пространство е ограничено. Просто завъртете панела на 90 градуса и ще можете да работите с документите си без дори да е необходимо да превъртате нагор или надолу. Там, където близкият контакт с клиента е критичен, препоръчваме перфектно плоските дисплеи с невероятно тънка рамка. Независимо от мястото – било то в банки, застрахователни компании, магазини, хотели, или дори в медицински центрове – iiyama панелите винаги са елегантно решение. И понеже те на практика нямат почти никакво електромагнитно излъчване и отделят много по-малко топлина от CRT мониторите, LCD са перфектен избор когато търсите здравословна работна среда с минимален стрес. Всички LCD модели на iiyama отговарят на най-високите стандарти за качество и са напълно съвместими с текущите TÜV и TCO спецификации.

iiyama – сервиз и поддръжка

За iiyama не е достатъчно просто да изложи кашона на тезгяха. Ние искаме да сте удовлетворени от покупката на нашия продукт – и да останете доволни дълго време. Ето защо се стремим да ви дадем експертен съвет още преди покупката. Но дори и дълго след като сте закупили продукта, бихме искали да сме сигурни че сте направили верния избор – затова работи нашият център за сервиз и поддръжка. Всеки продукт на iiyama се продава с пълна тригодишна гаранция. В редките случаи, когато ще имате проблем с Вашия монитор просто потърсете нашия сервизен център. мате някакви въпроси или проблеми? Просто поговорете с някой от специално обучените ни служители в сервизния център. В сравнителен тест проведен от германското списание “PC Pr@xis”, клиентската поддръжка спечели безапелационно първото място предоставяйки най-бързите и компетентни отговори. И понеже ние мислим не само за клиентите, но и за околната среда – осигурили сме екологично съобразена фабрика за преработка на стари устройства.
Безупречна поддръжка, близост с клиента и грижа за природата: това е iiyama!

iiyama – система за продажби

Системата за продажби на iiyama e съществен фактор за успеха на компанията. Какво е уникалното в тази система? iiyama продуктите отиват директно до специализираните риселъри – без участието на междинни дистрибутори. Увеличавайки се непрекъснато, риселърската мрежа на iiyama сега обхваща 130 value-партньори в Германия и Австрия и около 4800 специализирани риселъри. Понеже цените не се натоварват допълнително тази структура за продажби – сравнително необикновена за индустрията – позволява поддържането на стабилна ценова политика. Ние редовно инвестираме в обучението на нашите партньори. Например, риселърите посещаващи центъра за специализация в областта на LCD дисплеите се обучават, тестват и сертифицират в това как да използват lCD мониторите и как да разберат по-добре използваната в тях технология. Те получават презентационни материали, демо-продукти, както и LCD станция, върху която да ги презентират.
Един печеливш екип – iiyama и нейните партньори!

iiyama – комуникацията с Вас

Кампанията “cool blue” създаде визуален език, който поставя ударението върху продуктите и ги позиционира по елегантен начин в един изчистен контекст. Рекламните материали са лесно разбираеми без да се впускат в подробности за конкретен продукт. Посланието достига до клиента ясно и чисто.
Предизвикахме ли любопитството Ви? Тогава защо да не се поразровите из водещите компютърни издания или да ни посетите в Интернет – или пък просто елате и вижте на какво сме способни на някое от най-големите компютърни изложения. Имиджът който налагаме с успех от години е енергичен, изразителен и убеждаващ – нищо повече от това, което би очаквал всеки запознал се добре с продуктите ни. И ако мислите че това е преувеличено – ще Ви посъветваме още веднъж да поразгледате резултатите от тестовете публикувани редовно в пресата и да прецените сами за себе си. iiyama постоянно регистрира едни от най-високите резултати. Можем буквално да покрием цели стени с наградите получени за нашите реклами.
Повечето хора, които чуват за iiyama за пръв път много скоро стават наши привърженици. И ние сме горди да заявим, че твърдо вярваме в концепцията ни – от разработката до маркетинга на нашите продукти.
iiyama – изведнъж нещата стават ясни…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...

iiyama – едно добро решение

Днес все повече хора прекарват голяма част от времето си пред компютъра. Независимо дали се използва за лични нужди, за работа, за търсене на информация или просто за забавление, компютърът вече е почти незаменим инструмент.
А мониторът е прозореца към мултимедийния свят.
Понеже голяма част от времето ни минава пред екрана, качеството на монитора е от изключителна важност.
Мониторите iiyama предлагат най-доброто от съвременните технологии на отлична цена. Безкомпромисното качество и големината на дисплеите позволяват спокойна работа с възможно най-малка умора за очите.
Ергономичност и върхова технология – това са принципите, по които проектираме, разработваме и произвеждаме нашите монитори и LCD панели. Отличният сервиз и индивидуалната поддръжка допълват продуктовата ни гама.
Това е, което правим ние. Нито повече, нито по-малко.

Политика на поверителност

За нас

Адресът на нашия сайт: http://iiyama-bg.com.

Какви лични данни събираме и защо

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде удобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Форми за контакт

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Анализ

С кого споделяме данните ви

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Как използваме вашите данни

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Вашата информация за контакт

Допълнителна информация

Как защитаваме личните ви данни

Нашите процеси при инциденти с лични данни

От какви други източници получаваме данни

Какви автоматични действия и/или филтрирания, базирани на лична информация, извършваме с данните на потребителя

Изисквания на браншови регулатори за разкриване на информация