Въпроси * понятия ⋆

Какво е CRT технологията? Какво е Aperture Grille?
Какво е Shadow Mask? Какво е FST?
Какво е TrueFlat? Какво обозначава видимия размер на екрана?
Какво е Dot-Pitch? Какво е резолюция?
Какво е честота на опресняване? Kакво е Flicker?
Какво представлява ефектът на Моаре? Какво означава синхронизация по зелено (Sync on Green)?
Какво е Distortion? Какво е активна матрица (LCD)?
Какво е ТN Film? Размер на изображението и размер на екрана – разлика?
Какви са предимствата от ергономичните характеристики? Какво е DVI?
Резолюции и брой на пикселите при LCD мониторите? Какво е OPQ функцията и М2-HighBrightness тръбата?
Каква е разликата между DVI-I, DVI-D, и D-Sub? Разликата между Vision Master и Vision Master Pro сериите?
Двете тънки хоризонтални линии при плоските монитори? Съществува ли проблем 2000 при iiyama мониторите?
Съвместими ли са iiyama мониторите с MAC платформата? Какво е OSD?
Как да определим оптималната резолюция?

Какво е CRT технологията?

Електронно-лъчевата тръба (CRT) е най-важният фактор засягащ и ограничаващ производителността на конвенционалните монитори.
При нагряване катодите произвеждат електрони, които минават през електронната пушка в тесния край на тръбата. Монохромните монитори имат една такава пушка, докато цветните използват три (за син, зелен и червен цвят).
Пушката / пушките фокусират отрицателно заредените електрони в лъч, който попада в предната част на тръбата с помощта на аноди с положителен заряд разположени в близост до нея.
Вътрешната повърхност на предната част на тръбата е покрита с ивици фосфорно покритие, които светят при допир с лъча / лъчите, създавайки изображение на външния екран.
Съществуват два основни типа CRT технология: shadowmask и aperture grille (засенчаваща маска и дупчеста решетка).

Какво е Aperture Grille?

Серии от вертикални метални пластини разположени зад екрана, чиято роля е да насочват точно електронните лъчи върху фосфорното покритие.
Апертурната решетка се държи опъната от два хоризонтални проводника, разположени приблизително на 1/3 разстояние от горния и долния край на екрана и видими с просто око.
Апертурната решетка изпълнява същата функция, която имам засенчващата маска при FST CRT технологията.

Какво е Shadow Mask?

Перфориран метален лист позициониран зад екрана, който служи като филтър насочващ електронните лъчи върху съответните фосфорни точки. Това е най-разпространеният метод, който обикновено се асоциира с FST технологията.

Какво е FST?

Първоначално shadowmask CRT тръбите имаха доста заоблена повърхност. Днес по-голямата част от тези тръби са от тип Flat Square Tube за да осигурят по-добър фокус и по-малко изкривяване на изображението, редуцирайки негативните ефекти които се получават при отразяване на светлината от повърхността на екрана.

Какво е TrueFlat?

TrueFlat е търговското наименование на плоскоекранните монитори на iiyama. Shadow Mask FST е термин в индустрията от 1997г., който обозначава минимално изкривяване (но все още изкривяване) на тръбата на монитора. FST не е толкова плоска колкото True Flat тръбата. В момента и двата подхода си имат приложение. Плоските монитори от всички производители имат предимства и недостатъци. От една страна те имат много по-малко отблясъци отколкото FST моделите и изображенията им са по- плоски и реалистични. Обаче, повечето напълно плоски модели използват двуслойна стъклена повърхност, която намалява яркостта (а понякога и контраста) и може да предизвика отклонения в ъглите на изображението. С напредъка на технологиите тези проблеми стават все по-незабележими с всяка следваща версия на продуктите. FST мониторите имат леко изъкнали тръби, но за сметка на това е възможно да осигурят значително по-добра яркост (понякога и контраст), а и цените им са достъпни за повече потребители.

Какво обозначава видимия размер на екрана?

Размерът на CRT мониторите традиционно се измерва с дължината на диагонала на кинескопа. Действителното видимпо поле обаче е с около 1 инч по-малко, защото тръбата е по-голяма от действителния размер на корпуса на монитора. Това е различно при всеки производител. Това правило не важи за LCD панелите и при тях числото за размера на диагонала обикновено отразява действителния такъв.

Какво е Dot-Pitch?

При Shadow Mask тръбите фосфорът от вътрешната част на екрана се подрежда в групи от по три точки (триади) за зеления, червения и синия цвят. В този случай терминът dot pitch обозначава разстоянието между съседните фосфорни групи. При Aperture Grille тръбите dot pitch (или AG pitch) е разстоянието между две фосфорни ленти с еднакъв цвят.

Какво е резолюция?

Екраннта резолюция се измерва в пиксели (елементите които изграждат изображението). Един пиксел е най-малката единица, която може да се манипулира от компютъра. Резолюцията винаги се посочва в броя на хоризонталните и вертикални пиксели. Например, резолюция от 1600х1200 пиксела има 1200 реда с по 1600 пиксела на всеки от тях.

Какво е честота на опресняване?

Честотата на опресняване показва скоростта, с която екранното изображение се “прерисува” на екрана. Скорост от 75 Hz например, означава че картината се изчертава 75 пъти в секунда. Всички честоти над 75 Hz определят мониторът като VESA съвместим. VESA стандартите осигуряват система за измерване, която позволява на производителите да използват логото “flicker-free”. Честотата на опресняване при по-високите резолюции намалява, тъй като броят на пикселите, които трябва да се изобразяват се увеличава. Затова клиентът трябва да проверява скоростите на опресняване при различни резолюции. Това е ключов фактор при избора на монитор, защото трептенето (flicker) е една от основните причини причиняващи главоболие или умора на очите при работа с компютър.

Kакво е Flicker?

При мониторите изпображението се изчертава на екрана много пъти в секунда и при този процес е възможно да се появи трептене (flicker). Трептенето може да предизвика умора на очите или главоболие и по тази причина VESA (Video Extended Standards Association) публикува препоръка, според която всеки монитор трябва да осигурява честота на опресняване от поне 75 Hz при всяка резолюция за да може да попадне във flicker-free категорията. Честотата на опресняване се измерва в херци (Hz) и посочва броят пъти на опресняване на изображението в секунда.

Какво представлява ефектът на Моаре?

Ефектът на Моаре се появява под формата на интерферентни шарки когато електронните лъчи не са коректно подравнени минавайки през апертурната решетка или засенчващата маска. В тези случаи лъчът не преминава през фосфора и се ограничава светенето на пикселите. В процеса на сканирането лъчът след това отново се подравнява коректно, но крайният резултат е че яркостта последователно се увеличава и намалява и потребителя вижда вълнообразна шарка на дисплея. Ефектът на Моаре се среща по-често при монитори, които използват по-съвършени техники за фокусиране. При тях лъчът е по-тесен и вероятността да бъде насочен некоректно е по-голяма, докато при по-широките лъчи има по-голям шанс поне част от тях да достигнат до фосфора вместо да се спрат в решетката пред него.

Какво означава синхронизация по зелено (Sync on Green)?

Преди години всеки монитор се нуждаеше от пет отделни кабела за да получава сигнала изпратен от компютъра. Синхронизацията по зеленото стана индустриален стандарт когато синхронизационните сигнали, от които се нуждае монитора бяха “вградени” в зеления видеосигнал. Това бе направено с цел да се намали броя на необходимите кабели. BNC мониторните кабели имат 5 конектора (за червено, зелено, синьо, хоризонтална и вертикална сихронизация).

Какво е Distortion?

Адресируемата екранна област може да бъде засегната от множество геометрични деформации в резултат на магнитните полета както е показано на изображенията. Фактори като магнитното поле на земята, лоша настройка на монитора, или промяна на резолюцията или честотата на опресняване могат да предизвикат промени в геометрията. В общия случай геометрията и изкривяването се коригират автоматично или ръчно през OSD менютата или потребителските контроли.

Какво е активна матрица (LCD)?

Активната матрица е LCD технология за плоски панели, която използва електронен превключвател (Thin Film Transistor – TFT) за да управлява индивидуално всеки пиксел – подобрявайки преминаването на светлината и повишавайки качеството на изображението. TFT поддържа напрежението във всеки пиксел за да го запази във включен режим по време на опресняването на картината. Това позволява да се използват материали като бързите течни кристали, което означава по-кратки времена за реакция и елиминация на размазването. Клетките при активната матрица са по-големи от тези в пасивната, а това означава че през тях минава по-голямо количество светлина. Последното увеличава ъгъла на видимост и позволява по-високи контрастни съотношения.

Какво е ТN Film?

TN Film (Тwisted Nematic) е LCD технология свързана с TFT, която увеличава ъглите на видимост и подобрява екранното изображение. При нея течните кристали се третират с филм с висок индекс на пречупване. Филмът позволява ъгълът, под който светлината минава през клетката, да се увеличава при изхода от нея, като по този начин ъгълът на видимост и яркостта се повишават.

Размер на изображението и размер на екрана – разлика?

Много потребители гледайки плосък LCD панел остават с усещането че изображенията са по-големи от колкото тези на CRT монитор със същия диагонал. Истината е, че те изглеждат по-големи защото наистина са по-големи. CRT мониторите се измерват по размера на кинескопа – 17″, 19, или 21″. Но видимият размер на изображението е по-малък от размера на кинескопа, защото част от него остава скрит зад корпуса на монитора. Ето защо при CRT монитора освен размера на кинескопа се посочва и размера на видимата област. Например, един 17″ CRT монитор обикновено е с видима област между 15″ и 15.4″. LCD панелите от своя страна се измерват само по видимата област, защото един 15″ плосък панел има видима област със съия размер.

Какви са предимствата от ергономичните характеристики?

Изключително тънки, 14″ и 15″ LCD панели на iiyama са с възможно най-ниско тегло, което ги прави лесни за преместване, завъртане и поддръжка. В действителност има случаи, при които клиентите ги предпочитат като заместител на прожекторите при презентации в малки зали! Повечето панели са дебели около 8.3″, което е в пъти по-малко от средното число при 17″ монитори, което се движи в порядъка на 16.5″ – 17″. Това не само спестява работно пространство на бюрото Ви, но позволява някои панели да се закачат за стени или да се поставят на стойка, така че да се местят под всякакъв ъгъл. Технологията на течните кристали при LCD панелите им позволява да излъчват много слаби магнитни и радиационни полета – значително по-слаби от CRT мониторите. Освен това, всички iiyama LCD панели са ТСО сертифицирани и се произвеждат и тестват според изискванията на спецификациите на TCO 99 – най-строгите европейски нормативи за ергономичност, излъчване, пестене на електроенергия и елкологични параметри.
LCD панелите на iiyama консумират средно около 1/3 от енергията необходима за средностатистическите CRT монитори. За компании, които използват стотици монитори дневно тази ниска консумация може да спести големи парични средства.

Какво е DVI?

DVI е съкращение от Digital Visual Interface:

Резолюции и брой на пикселите при LCD мониторите?

РезолюцияХориз. пикселиВерт. пикселиОбщо пикселиMEMO
VGAVideo Graphics Array640480
SVGASuper Video Graphics Array800600
XGAextended Graphics Array10247680.8 mega15″ LCD
SXGASuper extended Graphics Array128010241.3 mega17″,18″ LCD
Aspect 5:4
UXGAUltra extended Graphics Array160012001.9 mega
QXGAQuad XGA204815363.1 mega
QSXGAQuad SXGA256020487.6 mega
QUXGAQuad UXGA320024007.7 mega
QUXGA-WWide-QUXGA384024009.2 mega
MDAMonochrome Display Adapter720350
CGAColor Graphics Adapter6402002 colors
3202004 colors
EGAEnhanced Graphics Adapter640350

Какво е OPQ функцията и М2-HighBrightness тръбата?

OPQ (Optimum Picture Quality) функцията осигурява подобрени честотни характеристики за оптимална острота на изображението и повишена яркост от новата M2-CRT HighBrightness тръба за подобрено качество при гледане на филми, видеоклипове или изображения.

Каква е разликата между DVI-I, DVI-D, и D-Sub?

DVI-D: 24-пинов конектор. Приема само дигитално видео.

DVI-I: 29-пинов конектор. Приема цифров и аналогов видеосигнал. Когато искате да използвате цифровия вход, ще Ви трябва DVI-D към DVI-D кабел. Когато искате да използвате аналоговия вход, ще Ви трябва DVI-D към D-sub кабел. (Не могат да се използват едновременно двата метода)

D-Sub min 15pin: 15-пинов конектор, само за аналогов видеосигнал.

Разликата между Vision Master и Vision Master Pro сериите?

Двете тънки хоризонтални линии при плоските монитори?
Наричат се tension wires и се използват при всички Aperture Grille монитори, включително при True Flat, без значение кой е производителя. Ролята им е да придържат апертурната решетка и да обират вибрациите. Обикновено се виждат с човешко око при светъл (бял) фон и не влияят на никое приложение.

Съществува ли проблем 2000 при iiyama мониторите?

iiyama мониторите не използват никакви компоненти зависими от датата и времето. По тази причина те са Y2K съвместими, работят коректно и не се нуждаят от ъпгрейд. Това важи за всички предишни и настоящи монитори на компанията.

Съвместими ли са iiyama мониторите с MAC платформата?

Да. Ако Вашият Мас използва PCI видеокарта, мониторът се свързва директно с нея. Ако видеокартата е вградена на дънната платка, ще се нуждаете от допълнителен адаптер за нея.

Какво е OSD?

По-новите монитори се продават с OSD (On-Screen Display) менюта, които позволяват настройка на параметрите им през екранен контролен панел. OSD менютата на iiyama са по-интуитивни и разбираеми за потребителя, позволявайки лесна настройка на всички критични параметри на устойството.

Как да определим оптималната резолюция?

Изборът на оптимална резолюция зависи от няколко фактора: размерът на екрана, типът продуктивност, от която се нуждаете, и собствения Ви комфорт. Колкото по-висока е резолюцията, толкова по-малки ще са елементите от потребителския интерфейс (икони, шрифтове, рамки, прозорци и т.н.). Екран с по-висока резолюция пропорционално намалява всички елементи, но пък за сметка на това позволява да виждате повече от тях едновременно. Най-значимото удобство е по-голямата видима част от документите и оттам – по рядката необходимост от превъртане. Но също така, малкият размер на елементите, съчетан с по-ниските честоти на опресняване при по-високите резолюции могат да доведат до дискомфорт за потребителя.