Как да планираме личните финанси и ипотечен кредит за дома

      Коментарите са изключени за Как да планираме личните финанси и ипотечен кредит за дома

В случаи, че имате огромна нужда от нов дом, искате да инвестирате в имот, да стартирате нов бизнес, да рефинансирате стари задължения, или какъвто и да е мотивът ви за една голяма доза финансова инжекция, решението е едно и се нарича ипотечни кредити.

В последните години, този вид кредитиране стана много популярно. В България все по-голям е интереса към него, а условията на банките съблазняващи. По отношение на сумите отпускани срещу ипотека и равняващи се на големи размери, много над размерите, които биха отпуснали други финансови институции, то обезпечението е един от важните моменти. Като обезпечение на ипотечни кредити служат недвижими имоти, лични имоти, собственост на някоя фирмата, залагане на ценни книжа, търговски обекти и други, активи на компанията.

Всички тези моменти са само част от възможностите за обезпечение по ипотечните кредити и са доста разнообразни, според размера на сумата избрана за кандидатстване и оценката на  имота, който се ипотекира. Вземането на ипотечни кредити днес не е невъзможно, а и е добра алтернатива за покриване на финансовите нужди.

Не са и малко финансовите и банкови институции, които предлагат ипотечни кредити на добри условия и преференциални изисквания. В тези случаи и при взето решение да се кандидатства по ипотечни кредити е добре да се проучи обстойно пазара. В много от банките се предлагат изключително изгодни условия за кандидатстване по ипотечни кредити, предоставят се дълги периоди за погасяване, възможност за гратисен период и за плащане на лихва и главница по кредита, възможност за избор и вид на погасителен план, който може да е с намаляващи вноски за кратък срок по време на оформяне на документите и одобрение на ипотечните кредити, също можем да говорим в дадени места.

Предимствата на едни финансови институции пред други, отпускащи ипотечни кредити са, че не начисляват такси за разглеждане и обработване на документите по кандидатстването. Някои от банките изискват такса за кандидатстване, такса за задължителна оценка на имота, а в случаи на предсрочно погасяване на задълженията, начисляват допълнителна такса.

Изберете банки, които подхождат индивидуално с всеки клиент и улесняват изключително кредитополучателя.
Изберете ипотечни кредити за дребния и среден бизнес, за рефинансиране на кредити, за лични нужди, за стари задължения.